Pages Navigation Menu

Retorik

100 poäng Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Den klassiska retoriken handlar om att tala övertygande inför en...

Read More

Matematik – högre kurs

100 poäng   Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur...

Read More

Engelska 6

100 poäng Aim of the subject The aim is to develop knowledge of language and the surrounding world so that you will have the ability,...

Read More

Fotografisk bild 2

100 poäng Syfte Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska...

Read More

Fotografisk bild 1

100 poäng Syfte Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska...

Read More

Internationella relationer

100 poäng Syfte Kursen ska ge kunskap om olika internationella frågor. Vi studerar konflikter som exempelvis Kubakrisen och Israel –...

Read More