Pages Navigation Menu

Buss

Busskort

Ditt busskort beviljas och bekostas av din hemkommun till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Det kan finnas särskilda undantag.

Frågor

För mer information kontakta Marie Dellesjö här på skolan. Vänd dig till Marie Dellesjö