Pages Navigation Menu

Internationella relationer

100 poäng

Syfte

Kursen ska ge kunskap om olika internationella frågor. Vi studerar konflikter som exempelvis Kubakrisen och Israel – Palestinakonflikten ur olika perspektiv. Vi undersöker även hur krigen har förändrats över tid. Aktörer som FN, NATO och stater är viktiga utgångspunkter. I kursen kommer det även bli naturligt att utgå från dagsaktuella händelser såsom terrorism och kampen för mänskliga rättigheter runt om i världen. Vill du bli mer allmänbildad och läsa om områden som berör på riktigt är det här kursen för dig!

 

Innehåll

  • Orsaker och följder av konflikter och samarbeten
  • Världskrigen betydelse för internationella institutioner
  • Mänskliga rättigheter
  • Aktörer på den internationella arenan
  • Globaliseringens möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning
  • Teoretiska perspektiv på konflikter

Varför?

För att man tycker om att  fördjupa sig i aktuella frågor och förstå sin omvärld bättre.