Pages Navigation Menu

Instrument eller sång 1

100 poäng

Syfte

Musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.

 

Innehåll

  • Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik
  • Spel eller sång efter noter och på gehör
  • Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form
  • Grundläggande repertoar för det egna instrumentet
  • Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder
  • Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta
  • Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och medverkande, scennärvaro
  • Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid instrumentalspel eller sång

Varför?

Utveckla ditt musicerande på bred front!