Pages Navigation Menu

Fotografisk bild 1

100 poäng

Syfte

Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.

 

Innehåll

  • Den fotografiska processen från motivval till publicering
  • Programvaror för digital bildbehandling
  • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk
  • Ljusättning, färg, kontrast
  • Förverkliga dina ideer
  • Bildanalys
  • Upphovsrätt

Varför?

Bildflödet ökar för varje sekund, lär dig hantera det och bli en del av en revolution.