Pages Navigation Menu

Brand

Brandlarmet tjuter!

Lämna lokalen omedelbart via närmaste nödutgång.

 

Samlingsplats

Till vänstern om kanalen vid tatueringsstudion.

Kom ihåg att ställ dig i led tillsammans med klassen/gruppen och läraren du var med när larmet gick. Vid samlingsplatsen bör du se dig runt efter saknade kompisar